Đài Loan Không Ngừng Lắng Nghe Lao Động Xuất Khẩu Việt Nam

Lao Động Nước Ngoài Đài Loan Tập Hợp Từ Thông Báo Của Tập Đoàn

Số liệu điều tra thực tế của Uỷ ban lao động Đài Loan so với lao động các lục địa nhập cảnh tại airport trong 2 năm 2010 và 2011 cho thấy, mỗi lao động VN phải chi ra trung bình khoảng 5.600 – 6.000 đô la Mỹ/người. thậm chí có khi có một số lao động bị thu đến khoảng 6.500 – 7.000 USD/người. 312-50V9 Mức này cao hơn rất nhiều so với chi phí của lao động Thái Lan, Philippines và Indonesia. xuất lao động đi đài loan

Lao động đủ điều kiện tham gia là những lao động đã bị tái tuyển người làm việc lao động, xong cam kết giữa các bên lao động và về nước đúng hạn thời gian, thời khắc về nước sau ngày 01/01/2010. Những lao động này có ngày sinh sau ngày 8/12/1971, chưa có tiền án, chưa được bị trục xuất khỏi Đài Loan, không bị cấm xuất cảnh.

như vậy, cứ một lao động bỏ trốn không về nước sẽ tước đi cơ hội sang Đài Loan của một lao động khác trong nước. 156-315.77 đó là chưa nhắc đến mối nguy Việt Nam bị loại khỏi danh sách 15 quốc gia kết hợp với Đài Loan ở chương trình EPS nếu tình hình người lao động bỏ trốn không ngừng kéo dài.

Check Also

Thông Tin Về Thị Trường Lao Động Nước Ngoài Đi Đài Loan

Đơn Hàng Tuyển Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan Theo ông Quỳnh, hai rủi ro …