In hình lên cốc sứ, món quà mang lại niềm vui cho những người thân yêu